ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ. ປ໋ອມ ພານູວົງ

ເກີດເມື່ອວັນທີ່: 18/10/1991ທີ່ ບ້ານ ເມືອງຮຳ, ເມືອງ ບໍ່ແຕນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ສ ປ ປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ ບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ປີ 1999 – 2003 ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນບ້ານເມືອງຮຳ

ປີ 2003 – 2006 ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບ້ານນາກອກ

ປີ 2006 – 2009 ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເມືອງບໍ່ແຕນ

ປີ 2009 ເຖິງປັດຈຸບັນ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກເໜືອ ແລະ ວິທະຍາໄລມະນີວັນ

Advertisements